Vloga – šolski sklad
Prijava na šolsko prehrano
Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka
Opravičilo
Status – učenec športnik
Prijava k izpitu
Status umetnika
Vloga za oddelek jutranjega varstva – nadstandardni program
Oprostitev od predmeta zaradi zdravstvenih razlogov
Oprostitev od izbirnega predmeta