V okviru projekta NMK in po navdihu knjige V. Kosturanov: Deklica in mesto smo se z drugošolci v podaljšanem bivanju lotili izdelave makete našega domačega kraja: Destrnika. Najprej smo se odpravili na kratek sprehod v okolico šole, kjer smo bili pozorni na stavbe, ceste, prehode za pešce, drevesa… Najbolj smo si ogledovali stavbe ter si poskušali zapomniti, kako izgledajo in kje stojijo. Nato smo se odpravili v učilnico, kjer smo se lotili izdelave našega velikega projekta. Maketo smo izdelali iz različnih odpadnih materialov: škatlic, rolic in zamaškov. Po skupinah smo izdelali večje in pomembnejše stavbe, sledilo je skiciranje podlage in izdelovanje manjših elementov: dreves, avtobusnih postaj, avtobusa, avtomobilov…Najbolj zabavno je bilo barvanje podlage in lepljenje stavb na podlago ter končno sestavljanje našega izdelka. Kljub temu, da smo za ta projekt porabili kar nekaj ur smo pri tem zelo uživali. Pri vsem tem delu smo spoznali, katere so pomembne stavbe v našem kraju in verjamem, da smo se naučili tudi kaj novega o našem lepem kraju.

Pripravila: Martina Pukšič