OBVESTILO

Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da smo od 1. 9. 2022 dalje dvignili cene šolskih kosil, in sicer:

  • cena kosil od 1. do 4. razreda je 2,70 €,
  • cena kosil od 5. do 9. razreda je 2,90 €,
  • zajtrk 0,80,
  • malica 1,10,
  • popoldanska malica 1,00

Cene kosil smo dvignili v sled zvišanja cen dobaviteljev, ki so jih zvišali zaradi stroškov surovin.
Nove cene je sprejel Svet zavoda OŠ Destrnik-Trnovska vas na dopisni seji dne, 13. 9. 2022, veljajo pa od 1. 9. 2022.

Vodstvo zavoda


ANKETA O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO

Analiza ankete-starši DESTRNIK2023
RETULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO NA OŠ DESTRNIK-učenci
RETULTATI ANKETE O ZADOVOLJSTVU S PREHRANO V VRTCU DESTRNIK-starši


JEDILNIKI


PREHRANA (povezava na MIZŠ)
Pravila šolske prehrane (v pripravi)
Prijava na šolsko prehrano
Potrdilo o medicinsko indicirani dieti
Potrdilo o ukinitvi dieteZDRAVO ŽIVLJENJE