V ponedeljek, 13. 5. 2024 je za učence 5. a razreda potekal praktični del opravljanja kolesarskega izpita. Po predhodno uspešno opravljenem teoretičnem preizkusu znanja, so v bližini šole opravljali praktično vožnjo ob spremstvu učiteljev in policista. 
Preden so učenci sedli na kolo smo pregledali vsa kolesa, kolesarske čelade in se opremili z odsevnimi brezrokavniki. Za brezhibno opremljena kolesa so učenci prejeli nalepko  »varno kolo«. Na začetku je potekala vaja ob stalnem nadziranju in ustreznem ravnanju učencev v prometu. Temu je sledila izpitna vožnja, ki je zajemala upoštevanje prometnih pravil, pravilno vključevanje v sam promet in zavijanje z ustreznim nakazovanjem roke.
Na koncu so vsi učenci uspešno opravili kolesarski izpit za katerega bodo prejeli kolesarsko izkaznico. Kljub opravljenemu izpitu je zelo pomembno, da učence pri vožnji še vedno spremlja odrasla oseba.

Vsem učencem čestitava in želiva VARNO vožnjo, ki naj bo po novih prometnih poteh še v spremstvu staršev ali starejših izkušenih kolesarjev. Poskrbite, da bo vaša vožnja previdna in predvsem varna.
In ne pozabite: BISTRO GLAVO VEDNO VARUJE ČELADA!

Mentorja: 
Daniela Spevan, Ivan Kojc